Category: General

Vilka Stötdämpare Bör Du Välja Till Din Bil

Vianor SE 003

En bil behöver stötdämpare och inte bara en utan fyra, en vid varje hjul. Stötdämpare dämpar stötar som kommer av ojämnheter i vägen som hål och gupp. Dämparna motverkar svängningarna som uppstår av fjädringen och bidrar till en bättre körkomfort. Men en annan viktig faktor är att stötdämparna trycker däcken mot ytan, vilket gör att de får bättre grepp. Det bättre greppet leder till kortare bromssträcka och därmed ökad säkerhet.

Med bättre bromssträcka och ökad säkerhet så ser man vikten av att ha bra stötdämpare som är i bra skick. Du måste alltid välja de stötdämpare som är avsedda för din bil. Originalreservdelar är att föredra så att ersätta de stötdämpare som var monterade från när bilen var ny är de som bör användas i fortsättningen. De tenderar att hålla cirka 3 år, men eftersom du har 4 st på en bil, så är det relativt ofta som ett av dem behöver bytas ut.

Du kan testa om stötdämparna måste bytas genom att göra ett konditionstest där de går igenom bilens kritiska funktioner. Om de märker att stötdämparna måste bytas så kan du välja om du vill att de ska byta direkt eller om du vill boka en tid för byte. Fördelen med konditionstest är att andra viktiga delar kontrolleras som däck, bromsar och de olika vätskorna som broms och motorolja samt alla varningslampor. Eftersom däcken trycks motvägen med hjälp av stötdämparna, så är det viktigt att de testas så att både dina sommardäck och vinterdäck för att se att även däcken är bra. Om du inte vill göra ett konditionstest så kan du också bara köra förbi din verkstad och be dem kontrollera stötdämparna, vilket är snabbt gjort. De kan snabbt avgöra om de är ok, eller måste bytas.

När stötdämpare är dåliga så är det ofta att de läcker, vilket ofta kan ses som oljeläckage fläckar nära hjulen. Du kan ofta se det när du backar ut från en parkeringsplats och ser oljefläckar på platserna där hjulen var. Dessa kan ha uppstått från läckande stötdämpare. Du kan kontrollera det genom att applicera din kroppsvikt ovanför hjulbasen och när du släpper vikten så kontrollerar du om bilen gungar upp och ner eller genast återgår till sitt ursprungliga läge. Det kan också märkas av att bilen kränger i kurvor eller när du pumpbromsar vid låga hastigheter så börjar bilen gunga. Då är det definitivt dags att byta till nya stötdämpare.

Stötdämpare kontrolleras självklart när du genomgår vanlig bilservice. Oftast så byts de vid ett vist kilometertal om de inte har bytts tidigare, annars så bör de hålla cirka 3-4 år. Men oftast så byts de när bilister upptäcker problem eftersom du har 4 så kommer ofta något av dem att ge upp före sin tid. Så se till att kontrollera dina stötdämpare både för att din körkomfort samt din säkerhet med den kortare bromssträckan och det förbättrade greppet.

För mer information angående vilka stötdämpare som passar till din bil, samt var du kan få dem monterade och kollade: https://vianor.se/

 

Day 4.2 SHAYELI GENERAL CSP

Day 4.2 SHAYELI GENERAL CSP

Zodiac birthstones or gemstones are known as Astral stones. The word “Astral” comes from the word “Astrology”- a subject that is dealing with holistic beliefs for centuries and centuries. The science of Astrology was created specifically for telling time. Essentially it acted like a calendar of the universe. The entire universe is divided into 12 sections. Each section associates with a particular gemstone known as their birthstone which have holistic meanings and healing characteristics to benefit the mind and the body. https://trustedteller.com/ helps you understand the meaning of your birthstone and benefit your life by using the science of Astrology.

Aries

From March 21st to April 20th, the birthstone for Aries is bloodstone. The people ruled by the God of War, Ares can use this gemstone in different jewelry like necklaces, rings etc. Dealing with adventure and energy, these individuals are pioneering and courageous. These enthusiastic individuals are confident and dynamic with a quick wit. They are also selfish, ill-tempered, impatient and impulsive being a fire sign

Taurus

The birthstone for Taurus (April 21st – May 21st) is Sapphire. These individuals of the Earth sign are patient and reliable and with their warmhearted and loving attitude, these people are the perfect kids of Venus. They love the feeling of being secure and are placid. Taurus people can also be jealous and possessive, full of resentment and inflexible. They can also be self-indulgent and greedy.

Gemini

Agate is the birthstone for the Gemini individuals that is from May 22nd to June 21st. They are adaptable and versatile. Besides being communicative, this air sign is also witty, eloquent and youthful. These lively humans can also be nervous and tense sometimes and borderline superficial. Geminis, just like the twins in the signs can also be inconsistent and cunning.

Cancer

Cancer (June 22nd to July 22nd) is ruled by Moon. The birthstone for this sign is Emerald. This water sign is very emotional, loving and is very intuitive and imaginative. They can also be shrewd and cautious. These individuals tend to be very protective of the ones they live and can be clingy and unable to let go.

Leo

From the July 23rd to August 23rd, the sign shines bright in Leo. Onyx is their birthstone and being such generous and warmhearted individuals, this suits them perfectly.  However, these enthusiastic, faithful and broad-minded individuals, they can also be pompous and patronizing. They can come off as bossy and dogmatic.

What the New Moon in Virgo Means for Your Zodiac Sign | HelloGiggles

Virgo

The birthstone for Virgo (August 24th to September 22nd) is Carnelian. Modest and shy, these people can also be meticulous and reliable. Being an earth sign they are practical and intelligent. However, they can also be an obsessive perfectionist, overcritical and harsh.

Libra

The birthstone for Libra (September 23rd to October 23rd) is Chrysolite. Chrysolite is for individuals that are diplomatic and urbane. Librans can also be very romantic and charming as well as indecisive, gullible and easily influenced.

Scorpio

Scorpio’s birthstone is Beryl. Individuals that are born within the period id October 24th to November 22nd are known as Scorpions. These people are determined and forceful as well as jealous and resentful.

Sagittarius

Born from November 23rd to December 21st, Sags are brimming with optimism and freedom. They are jovial individuals that possess a very good sense of humor. They can also be irresponsible, tactless and restless. Their birthstone is Citrine.

Capricorn

The birthstone for Capricorn (December 22nd to January 20th) is Ruby. These practical folks are ambitious and disciplined. These patient humans are also very careful. People born under the sign of Capricorn can also be pessimistic, fatalistic and can act very miserly and grudgingly towards others.

Aquarius

The Aquarius (January 21st to February 18th) individuals are friendly humanitarians that are very honest and loyal people. They love being original and inventive. These independent and intellectual people can wear their birthstone Garnet to control their negative traits like being unpredictable and detached and intractable.

Pisces

The sign of Pisces (February 19th to March 20th) can wear Amethyst. These imaginative and sensitive individuals are compassionate and kind. They are also intuitive and sympathetic. These water sign individuals can sometimes also be an escapist and idealist. These secretive and vague people and weal willed and easily led on.

One can wear these birthstones according to their astrological signs and benefit from them. The real way od harnessing one’s inner positive power according to their zodiac signs is to use these gemstones or birthstones in their jewelry like necklaces and rings.

Writers Need to Take Care of Business

As a writer, it’s easier to work on the business of writing than on the business of selling books. You need to continue to grow your business by writing more books, while marketing your current catalogue to prospective buyers. It’s an ongoing task. While we would all love to spend our days creating and writing, we cannot afford to stop marketing to our readers, because every day hundreds of new books flood the market and voracious readers are always willing to try the latest offering.

Peak sales times for any products are Christmas, Mother’s Day and Father’s Day. Other themed days, for example Valentine’s Day for romance writers, can generate sales if you apply specific marketing techniques.

These heavy trade periods are not the time to discount your books or give them away. This is the time to crank up the marketing machine to a higher level to take advantage of the fact that people need to buy gifts for friends and loved ones, and are looking for ideas. Christmas especially can be a stressful time of year, so take some time earlier in the year to work on a marketing campaign that targets specific needs to help readers make a choice. Use terms in your marketing such as ‘a great stocking stuffer’ and ‘a book for the man who has everything’ to attract harried shoppers.

Instead of cutting your profit margins by discounting the price of your books, try to value add. If you are selling paperbacks, offer to wrap your book in Christmas paper and tinsel and post directly to the buyer so that all he has to do is place the gift under the tree. Have some inexpensive bookmarks printed and offer a free bookmark with each book purchase. If you have written a series of books – from an e-book perspective – make an offer to readers that if they buy the first book in your series you will gift them the second book. That way, the reader is getting something for free and you will get the royalty on the sale so the ‘gift’ has cost you very little. The customer feels he is getting something for nothing and you are building a relationship with your readers who will be more inclined to buying your future books.

Because people are more open to buying new things when they are in a rush to complete their Christmas lists, you may attract a lot of new readers so make sure you keep track of them and add their names and addresses to your email list so that you can advise them of any new releases.

You need to have your marketing campaign ready to go before any high peak sales periods and also to take some time afterwards to go through the figures. How many more books did I sell? Where did the sales come from? Take time now to be ready for next year.

The effort you put into creating a targeted marketing campaign will be reflected in the sales figures.

Make no mistake – writing books is a business that includes marketing and selling. Unless you want to pay for a professional to publicise and market your books, thereby eroding your profit margin, you will need to learn how to get your name out there – and keep it there – if you want to sell books.

The Economic Cinderella Story of 2017

I don’t know about you, but I’m suffering from “exit” fatigue…

Frexit? French voters said “Non” with the weekend election of Emmanuel Macron. And with all the other discussions about a slowing economy amid last year’s Brexit – and Grexit a few years before that – Europe might seem like a pretty poor place to invest.

Except that Europe’s economy isn’t slowing down. It’s speeding up.

Which means that, rather than avoiding Europe, investors ought to be thinking about putting money to work there instead.

And no wonder, when you read news like Monday’s report on factory orders in Germany – up 2.4% in March compared to year-ago levels, with business confidence at its highest in nearly six years.

Remember the disappointing report at the start of the month about the growth of the U.S. economy in the first quarter – an annualized gross domestic product growth rate of just 0.7%?

In the same period, the euro zone economy grew by more than twice that amount, or 1.8%.

Or take a few minutes to read data like last week’s IHS Markit Manufacturing Purchasing Managers Index. The survey tracks the flow of business, as indicated by senior executives working in Europe’s factories, and shows…

  • Manufacturing growth in Germany, France and Italy hit a six-year high.
  • British factories are running at their most robust levels in three years.
  • Manufacturers are raising their prices – and still finding plenty of buyers for their goods.

No wonder one economist told the Financial Times in recent days that the European economy could “become 2017’s Cinderella story. While investors were concerned about a breakup in the monetary union, it now looks like the euro zone economy is more robust than many thought.”

Certainly, European stocks are already reflecting that reality.

But despite the growth in European equities, there are still plenty more gains to be had. At the end of April, Bank of America Merrill Lynch noted that $2.4 billion flowed into European equity funds – the largest amount in nearly 18 months.

And likewise, in a separate monthly survey of institutional money managers last month, those investors noted a brightening mood for European stocks, with their cheaper valuation levels (15 times earnings) compared with U.S. stocks at a much pricier 17.7 times earnings.

What does that tell you about the European economy?

It means we need to stop thinking of Europe like it’s one of those fast-melting, unstable Greenland glaciers – the kind where large chunks, à la Frexit, Brexit and Grexit, are always threatening to break off as free-floating icebergs.

The Best Buffet Restaurants

Buffet dining emerged in the 16th century in France and has continued to develop into the favorite alternative for a large base of restaurant customers. The Best Buffet Restaurants that have emerged over the course of time have not only reformed the conventional benchmarks of restaurant dining but have also provided the opportunity for flexible modification of the operations of a restaurant.

For example, restaurants which have higher customer visits or those which provide catering services can utilize buffet as a promising means for feeding the large base of visiting guests. Furthermore, buffets have been utilized as promising approaches for the promotion of restaurants or celebrating special occasions.

Types of buffets

The following types of buffets are generally found in some of the Best Buffet Restaurants and could be selected according to the requirements of the customer.

Cafeteria style:

In this type of buffet, customers are required to select plates of food according to their choice while waiting in a queue. The cafeteria-style buffet is less frequently practised in restaurants.

All You Can Eat:

The name says it all! These buffet styles are considered as the most beneficial investments on behalf of the customers as they would have to pay a single price for serving themselves with a wide assortment of delicacies. However, it is interesting to note that the popularity of All You Can Eat buffets is waning due to the increasing threats of obesity.

Healthy Buffets:

These concepts are followed by restaurants that provide soups, fresh produce and salad bars in their menus and promote healthy eating habits. However, these could not be considered as one of the Best Buffet Restaurants owing to the criticisms on the basis of the higher calorie content of specific menu items.

Catered buffets:

The catered buffets approach is followed by restaurants which specialize in business meetings, special occasions, and weddings as well as holiday parties and also involve facilities of off-site catered buffets in certain cases.

New Year – New You or Old You?

The New Year is a time many of us look at ourselves and our lives to see what we can do better. We look at what we’ve accomplished. We look at what we want to accomplish. It’s a logical starting point, right? The calendar rolls over to a new year and the months begin again at number 1. It’s a fresh start, but it’s a psychological crutch more than anything else. We can have a fresh start any time we want; but if it helps us look at our lives and recommit to our Goals, then let’s go for it!

We set Goals because we want to be better, have better or do better. Rather than talk about the Goals we set for the coming year, let’s look at what kind of person we plan on being. Too often we ignore this.

We should always try to be a better person. Why? For most the old us hasn’t worked out so well. Or the old us isn’t where we want to be yet. We need to make some changes. If we don’t, we’ll just get similar results in the New Year. The me of last year didn’t accomplish every Goal I set, even though I hit some major ones. That me needs to give way to the new me.

Goal-Setting is an area of self-improvement or personal development. Notice that it’s “self” and “personal.” We work on ourselves at least as much as the Goals we set for income, things, etc. I doubt anyone is perfectly satisfied with who they are. Those that do probably don’t set Goals anyway. They’ve accepted where they are and that’s all they’ll have until this changes.

What areas of your personality, habits and relationships do you need to work on? These define who you are more than any others. Your personality largely is your thoughts, feelings and how you see the world. These determine how you act and how others see you. Which thoughts, feelings and views of the world need to be updated?

Your habits are what you do without thinking. Breathing is a habit. Tying the left shoe first is a habit. Putting your pants on right leg, then left leg is a habit. So is getting up at a certain time, or hitting the snooze button. So is eating unhealthy foods. So is goofing off when you should be working. What habits do you need to work on increasing or deleting from your life?

Your relationships are the most important. We think of our relationships as family and close friends; but it’s really everyone we encounter, even in the checkout line or the elevator. How do we interact with them? Do we look them in the eye? Do we treat them with respect and decency? Do we spend time with our loved ones? Do we talk to our friends often enough? Good relationships begin with how we act toward others. What interactions with the people you know and meet need to be better? What relationships need to be strengthened or just ended?

Kids and Hot Cars: A Dangerous Mixture

As we enter the hottest months of the year, we are reminded of how hot the interior of our cars can really get. We burn our hands on our steering wheels, seat belts, and seats. Imagine being trapped inside your car without the comfort and satisfaction of the blasting air condition.

Unfortunately, this is case for many children each year, especially around this time. On average, 37 children die each year due to the heat of a car that is shut off. Many of these children are forgotten, but some manage to get themselves trapped in trunks or get themselves locked in cars. In very few cases, they are purposely left in cars because their caretakers intend on leaving them for only a few minutes, but as you will see, every second counts.

As previously mentioned, most of these incidents are more likely to occur during the summer or whenever it gets the hottest in your area. It is also more likely in areas where the overall climate is warmer. So, at this point in the year it is more important than ever to spread awareness of the danger of hot cars. But, heat stroke related deaths of children can really happen anytime and anywhere.

The reason that the risk is always there is because children’s body temperature rises anywhere from 3 to 5 times faster than the typical body temperature of adults which makes children much more susceptible to heatstroke. Additionally, the temperature of cars can increase up to 20 degrees in 10 minutes which makes children and unattended cars a dangerous mixture. This also means that heat stroke can occur at outside temperatures as low as 57 degrees, even with the windows open and if the vehicle is parked in the shade.

Moral of the story: avoid leaving your child in the car at all costs. But, sometimes if your children are young it can be easy to forget them which is evidenced by the statistic that 87% of victims are 3 or under. Experts attribute the abundance of younger victims to the fact that small children are out of view of the driver, but can also be because they may not be able to speak up due to their young age or increased likelihood that the child would be sleeping.

So, what if you notice a child trapped in a car? Immediately call the police. Some states even AutoVillage.co.uk has a decent selection of used Volkswagen T-Roc cars to view online have laws in place that protect you from criminal or civil charges if you break open a window to rescue the child. No promises that it will not affect your Illinois auto insurance, if it is your vehicle though. Not all states have such “Good Samaritan” laws, so proceed with caution and your own best judgement.

Sadly, not all states have laws that explicitly state that it is illegal to leave your child in a car, either. And although a very low percentage of these child casualties are due to purposely leaving children in hot cars, passing legislation Auto Village may bring more attention to this widespread issue and save lives.

How Long Do I Have to Wear a Self-Tanner?

For those who are new to the world of self-tanning, the process can be quite intimidating, and worries are certainly understandable. The most common concerns are turning orange, smelling like burnt toast, and leaving lotion stains all over the place. The good news is that you will quickly get the hang of it after a few tries, and realize that in order to have great success, you must follow three rules: 1) use a high-quality product, 2) apply it properly, and 3) leave it on long enough for it to take effect.

The latter can sometimes be the most intimidating since self-tanning products seem to come with a Catch 22: although you have to wear it long enough to do its job, you don’t want to smell bad at work or school while it’s doing it, nor do you want to wear it too long and risk looking like a carrot. Fortunately, you do not have to worry much about any of these concerns so long as you follow the three rules mentioned above; especially the rule about leaving your product on for the right amount of time.

DHA Reaction Times

If you are using a high quality product, which you should be, it will take at least 6 hours for it to begin taking effect, and at least another two or three for it to render long-lasting results. This means that most good quality self-tanners must be worn between 6 and 10 hours for best results. Why? The answer is DHA. According to the American Academy of Dermatology, the most effective sunless tanning products contain dihydroxyacetone (DHA) as the active ingredient.

Before you take a shower, go swimming, get sweaty, or come into contact with water at all, you must let the dihydroxyacetone take effect first. If you do anything that gets you wet or makes you sweat profusely before the product can work, you will not get the best color possible because the DHA didn’t have time to react with the amino acids in the upper layer of dead skin cells to produce a lasting color change.

Application Tips

To solve the concerns of smelling strange or feeling uncomfortable for an entire day, simply apply your self-tanner at night, let it fully dry, go to sleep, and then shower it off in the morning. This method gets great results. After you shower, any residual streaks and smells will be gone, and you will see nothing but luminous, glowing skin!

How High Should My Credit Score Be?

Here are a couple of general rules for your consideration. Your minimum credit score needs to be at least 650. If your credit score is below 650 then there are ways to fix it. Here’s how it works…

You can challenge anything in your credit report. If the merchant can’t provide proof of their claim, then the item must be removed from your credit report. For example, if Department Store X says that you didn’t pay-off your $72 balance on your X card in 1997, and you say that you did, then Department Store X has 30 days to provide the documentation proving that the bill is unpaid. If they can’t prove their claim, then the outstanding debt is removed and you’re moving toward a higher credit score. If Department Store X is right and you do owe them $72, then you now know the problem and you have the opportunity to pay the $72… again you’re moving toward a higher credit score.

Get and review copies of your three major credit reports annually-more often if you are nearing pivotal junctures where your credit score is especially important.

Between the reports from Federal Trade Commission (“FTC”) and CBS News, it is estimated that somewhere between five and eighty percent of credit reports contain errors. Some errors are actually good for you and some are not so good. In my mid-twenties I checked my credit reports, and I was very happy to learn that not only had I purchased a new car, but I paid it off with a perfect history of payments. It was great for my young credit history-never did find the car.

Your credit score contains five components. Here are the five components and their degree of importance by percentage:

Payment History (35%)-Here, the credit bureaus (CBs) are looking at mortgages, credit cards, installment loans, retail accounts, adverse public records like bankruptcy, lawsuits, judgments, liens, garnishments, past due payments… etc. If you have past due payments, the CBs will look at (a) amount past due, (b) amount of time past due, (c) number of accounts pat due.

Amounts Owed (30%)-CBs are reviewing the type of accounts you use and the amount of credit you are utilizing relative to the credit available to you. For example and all else being equal, a person carrying balances equaling 95% of credit available on ten personal credit cards for a total of $50,000 outstanding debt will have a lower credit score than a person carrying 50% balances on three credit cards for a total of $10,000 outstanding debt.

Length of Credit History (15%)-CBs are examining specific account types, how long the accounts have been open and the level and timing of activity within the account. Amazingly, for credit scoring purposes it appears that it is actually better to have credit accounts with outstanding balances (within reason) than to have no accounts open or no credit history. Being debt free can actually lower your credit score. I have a friend who is a very astute, very successful former international banker. He has done business in more than 20 countries and has lived in nine countries. This is a person with exceptional success, wealth, and highly responsible money management practices. He was turned down when he applied for a credit card at the very bank where he worked. Reason: No U.S. credit history.

New Credit History (10%) – In short, the CBs are looking to see if you have been opening or attempting to open lots of new accounts recently. As you might imagine, someone who is thinking about lending you money gets very nervous when they discover you are borrowing money from everyone.

Type of Credit Used (10%)-CBs look at the balance of debt as distributed throughout the various types of debt from credit cards to mortgages and secured to unsecured.

Your credit score is based on all of the items above. It is not a pass-fail circumstance for each of the categories. Your score is produced in the aggregate and that scoring constantly changes. The scoring for one person and their financial profile will be different from another person. The information presented here is for the fat part of the Bell Curve, but it provides solid guidelines.

If you are focused on an acquisition (or other type of loan) and your score is below the 650 mark, note that a business partner’s score that is 700 or higher can help to off-set your score. When lenders are considering borrower qualifications, they look at the entire “borrower” whether it is one person or a legion of people.

For what reason Can’t Hurry Up Be a Virtue?

I named the previous summer as the “late spring of rash lewdness.”

  • It was such a great amount of amusing to travel, eat, drink and genuinely appreciate the majority of the heavenliness of life – truly.
  • Frozen treat – OK! Milkshakes – yum! Pizza! Burgers! Fries! And all with somewhat of a gourmet curve.
  • At that point came September and I went to put on a couple of my Levis – not a fun affair. I felt like the wiener I had eaten throughout the entire year.
  • I had 2 alternatives – purchase new pants or lose some weight. I ran with the last mentioned, in light of the fact that I cherish my pants, just as an individual test.

The thing was, I needed to wear those pants that end of the week. When you go to a point in your life that brings disappointment and you understand that you need to transform, it doesn’t feel better.Regardless of whether it’s changing your profession, altering how you eat or changing straightforward exercises to accomplish diverse outcomes throughout your life, the hardest part isn’t comprehending what to do first.To begin with, I couldn’t trust I let the load creep back. I needed to come to harmony with where I was, cherishing and tolerating my bends and delicate quality, before anything could occur.In 2005, I had a similar arousing, at that point I was 50 pounds overweight. I joined Weight Watchers and lost the load in 8 months.On the off chance that it worked once, it would work once more.

This is valid in such huge numbers of aspects of our lives.On the off chance that you have fabricated an effective profession or business, you can do it once more. In the event that you have been in a decent, cherishing relationship, you can acquire that once more. In the event that you realize how to win a million dollars, simple peasy-do it once more. Ask any tycoon that has profited, lost it and earned it once more.The thing was now in my life I was not amped up for being tolerant – I needed to wear my pants today! What’s more, I realized that any snappy weight reduction would not be maintainable for me.So I began working the program and in the course of the most recent five months have shed 21 pounds. I feel extraordinary and am making the most of my apparently new closet that fits incredible once more.

At the point when my understanding was wearing ragged, these three things helped me to save.

Structure – Because this program is centered around “focuses” which is another approach to take a gander at calories, I realized I could eat basically anything I desired, as long as I had an unmistakable arrangement. When you have an arrangement, you can push ahead with certainty, realizing that each activity is contributing towards your objective.

Responsibility – With a week after week say something, my dimension of duty expanded in view of my longing to see and praise my outcomes. Having lost 1-2 pounds for every week gave me the get up and go to continue onward. Having a responsibility accomplice or mentor in your life will be the structure that underpins your prosperity.

Festivity – I would discover approaches to praise my little achievements every week, meeting a sweetheart for a film, cleaning up or getting a foot knead. When you praise the little things, it keeps you moving towards your objective.

I have a couple of more pounds I might want to lose, yet with an arrangement, responsibility and motivations to observe, I will be in a two-piece without a doubt this late spring.